1. Llicencia

Navegar Competir
Lleure web

El carnet navega de vela.cat et permet gaudir al màxim de l'esport, navegar i estar a prop del mar, oblidant-te de tota la resta. Volem fer de la teva vida de navegant un món més fàcil i és per això que ens preocupem tant per la teva seguretat arreu del món com perquè tinguis facilitats, promocions i avantatges.

Competi web

El carnet competeix de vela.cat vol que et posis reptes. Et permetrà que la teva principal ocupació sigui gaudir de la competició, tant si ho fas per passar-ho bé, per participar, com si lluites per les primeres posicions. A més tindràs l'opció de treballar amb nosaltres pel foment i gestió de l'esport, donant la teva opinió i escollint al teu representant per les assamblees.

Lleure Anual (38€) Esportista infantil (55€)
Esportista juvenil (77€)
Esportista sènior (99€)
1 regata (25€)
Tripulant de creuer * Prova i descobreix el món de les regates de creuer. Llicència amb cobertura per tots els aquells tripulants que participin a regates de creuer de qualsevol nivell. Vàlida per regates organitzades per Clubs de Federació Catalana de Vela. (70€)

2. Dades

DNI: Nom:
Primer Cognom: Segon Cognom:
       
País: Província:
Població: C.Postal:
Adreça:
Telèfon: Mòbil:
Email1: Classe:
Data naixement: Idioma:
Sexe: Accepta LOPD:
Comentaris:

3. Condicions

Condicions

1. El carnet té validesa desde el moment que es realitza el pagament, havent rebut la federació catalana de vela totes les dades necessàries per poder tramitar-lo, fins el 31 de desembre de l'any enguany.

2. El pagament de la quota dóna dret al titular del carnet a gaudir de tots els serveis i avantatges del carnet vela.cat. Aquest carnet és personal i intransferible.

3. En aplicació de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, us informem que les vostres dades seran recollides i tractades de manera manual i/o automatitzada per la Federació Catalana de Vela, i incorporades al fitxer corresponent registrat a l' AEPD per al manteniment de la relació establerta, la persona titular de les dades o tutor/a legal en el cas de menors, autoritza la utilització d'imatges personals per a la seva difusió. Les dades només seran cedides conforme a la legislació esportiva vigent i no seran cedides sense el vostre consentiment per a finalitats diferents. Podeu exercir el vostre dret, d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'adreça carrer Moll de Gregal, S/N (Port Olímpic) 08005 de Barcelona, o a la direcció de correu serveis@vela.cat, acreditant la titularitat conforme a dret.

4. La renovació del carnet vela.cat es farà de manera automàtica a principis d'any. En el cas que el federat no desitgi la renovació de la seva quota, haurà de comunicar-ho durant els 15 primers dies del mes de gener. La baixa es podrà fer efectiva posant-se en contacte amb la Federació Catalana de Vela a través del correu electrònic serveis@vela.cat, telèfon 932243900 Ext. 1, o per correu postal Moll de Gregal, s/n de Barcelona indicant el nom i cognoms i el número de fererat.

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE L'ESTAT DE SALUT I DE CONDICIÓ FÍSICA

En signar aquest document accepto i declaro sota la meva responsabilitat que no he tingut ni pateixo, malalties o problemes de salut, que m'impedeixin practicar l'esport de la vela, així com tampoc limitacions físiques que siguin incompatibles amb les modalitats concretes que practico.

L'acceptació de totes les condicions exposades anteriorment.

4. Pagament

Realitza el pagament

Unitats Referencia Llicencia Preu
1
Metode de pagament: Realitzar el pagament a la Federacio Catalana de vela: Moll de Gregal S/N (Barcelona)
Transferencia